Linja kohore është një instrument për të lehtësuar kërkimin e fotografive që përmban Marubi. Mundëson përzgjedhjen sipas një mënyre kronologjike.