• I udhëhequr
  • I përgjithshëm
  • E thelluar
Subjekti:
Vendi i fotografimit:
Data e fotografimit:
Autori:
Lloji i dokumentit:
Teknika e fotografimit:
Ngjyra:

Udhëzim mbi kërkimin

Kërkim i udhëhequr

Ky lloj kërkimi mund të realizohet duke përdorur si çelës kërkimi vlerat e mëposhtme: Kush, Çfarë, Kur e Ku. Përzgjedhja mund të bëhet në një a më shumë tipologji skedash që duhen seleksionuar paraprakisht: mjafton të klikosh mbi kutizën pranë çdo lloj file-it dhe vazhdohet duke klikuar mbi butonin "kërko".

Kush:
Çfarë:
Kur:
Ku:

Udhëzim mbi kërkimin

Kërkim i udhëhequr

Ky lloj kërkimi mund të realizohet duke përdorur si çelës kërkimi vlerat e mëposhtme: Kush, Çfarë, Kur e Ku. Përzgjedhja mund të bëhet në një a më shumë tipologji skedash që duhen seleksionuar paraprakisht: mjafton të klikosh mbi kutizën pranë çdo lloj file-it dhe vazhdohet duke klikuar mbi butonin "kërko".

Kriteri 1:
Kriteri 2:
Kriteri 3:
Kriteri 4:
Kriteri 5:
Kriteri 6:

Udhëzim mbi kërkimin

Kërkim i thelluar

Ky lloj kërkimi realizohet brenda çdo tipologjie të file-ve duke vendosur një a më shumë çelësa kërkimi (maksimumi gjashtë).